Uncategorized

Översättning av årsredovisning

De flesta översättningar av årsredovisningar sker till engelska men det är också vanligt att vilja ha företagets årsredovisning på svenska, tyska, danska, norska eller finska eller franska.

Det är lätt att underskatta värdet av en välutformad årsredovisning. Kanske ses den främst som ett måste och som en del av företagets ekonomiska redovisning i enlighet med gällande lagkrav? Det är förvisso sant att årsredovisningen huvudsyfte är att redogöra för företagets ekonomiska ställning men den är också en stor möjlighet att visa upp så mycket mer.

Årsredovisning på engelska kan hjälpa er nå nya marknader

Ta chansen att berätta om era visioner för året som kommer. Vart vill företaget på ett års sikt, på tre år sikt och kanske ännu längre fram. Lägg in intressanta intervjuer med såväl nyckelpersoner på ert företag som med intressenter utanför bolaget. Det kan vara underleverantörer, samarbetspartners eller kunder. Låt dem ge läsaren en bild av er. För många utomstående är årsredovisningen en nyckeltext för att förstå vilka ni är och om det är värt att satsa på ett samarbete eller investering i någon form.

Korrekt redovisningsterminologi

År 2005 infördes IFRS-standarden vars redovisningsprinciper alla svenska börsnoterade företag är skyldiga att följa. Välj en översättningsbyrå med kompetens att översätta er årsredovisning i enlighet med IRFS-terminologin.

Branschkunskap

Varje bransch har sin egen särskilda terminologi att förhålla sig till. Fråga er tilltänkta översättningsbyrå vilken erfarenhet deras översättare har inom just er bransch. Har de översatt ett flertal årsredovisningar inom branschen tidigare? Har de specialiserat sig på översättningar inom ämnesområden som är centrala för ert verksamhetsområde? Ställ frågor för att få veta att översättaren har rätt fackkunskap.

Identifiera målgruppen

En årsredovisning för en internationell fondförvaltare har inte samma läsekrets som årsredovisning för ett verkstadsbolag som enbart handlar med Tyskland. Vilka vill ni ska läsa er årsredovisning? Är det viktigt att potentiella investerare tar del av informationen eller är det slutkonsument av konsumentprodukt? Utforma årsredovisningen så att den passar den tilltänkta mottagaren. Vid översättning till annat språk kan översättningsbyrån hjälpa er med lokalisering för den målmarknad och målgrupp ni främst har i åtanke samtidigt som texten är trogen originalet.